Centrum Alzheimera

Oferta dla pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera

animus1

Centrum Alzheimera „Dar Serca „to specjalistyczny, terapeutyczny klub z rehabilitacją i opieką dzienną obejmujący swoim działaniem cierpiących na chorobę Alzhaimera mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem CA jest zapewnienie dziennej opieki dziennej osobom przewlekle somatycznie chorym niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Placówka świadczy pomoc, doradztwo opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi, inicjowanie i poszerzanie form współpracy z organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera.

Centrum Alzheimera „ Dar Serca” współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Organizuje warsztaty edukacyjne z zakresu specjalistycznego żywienia, leczenia, postępowania, seminaria naukowo-badawcze, eventy w zakresie popularyzowania wiedzy na temat choroby alzheimera, szkolenia dla osób opiekujących się osobami chorymi.

W Centrum Alzheimera pracuje starannie dobrany personel: asystenci, lekarze. Są to ludzie z odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem. Najważniejsze jednak jest serce i troska oraz wyrozumiałość jaką nasza kadra wykazuje by zapewnić Pensjonariuszom CA wsparcie z prawdziwego zdarzenia. W atmosferze ciepła, spokoju i harmonii zapewniamy naszym Pensjonariuszom wszystkie aktywności jakich potrzebują. O stan ducha i zdrowia dbają:

  • asystenci, którzy z ogromną troską i  wielkim zaangażowaniem pomagają Pensjonariuszom w codziennych zabiegach pielęgnacyjnych i wszelkich aktywnościach dnia codziennego, tym samym dbając o ich komfort i dobre samopoczucie.
  • kadra czuwająca nad bezpieczeństwem i zdrowiem Pensjonariuszy, wykazuje się oprócz doświadczenia zawodowego ogromnymi pokładami empatii, ciepła i poczucia humoru. Terapeuta zajęciowy z wieloletnim oraz wszechstronnym doświadczeniem dba o aktywne spędzanie czasu wolnego m.in. w formie różnorodnych gier, przy zastosowaniu muzykoterapii, ergoterapii, aromaterapii, zajęć tanecznych oraz prac manualnych- rękodzieła.
 

Klub dzienny
Oferta pobytu dziennego w specjalnie przygotowanym klubie. Czas trwania pobytu, w zależności od potrzeb, może wynosić od 8 do 12 godzin dziennie. 

Pokój z konsjerżem
Oferta pobytu w znakomicie wyposażonym pokoju z zapewnioną pomocą konsjerża. Pobyt krótko i długoterminowy z całodziennym wyżywieniem.

Usługi dodatkowe
W ramach korzystania z Centrum Alzheimera w Instytucie Neurorehabilitacji Animus, pacjenci otrzymują dostęp do specjalistycznych konsultacji, diagnostyki i rehabilitacji.