Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

W obliczu tak trudnego wyzwania jakim jest koronawirus (SARS-CoV-2), przed jakim stanęliśmy my wszyscy, pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy doniesienia dotyczące SARS-CoV-2 i dynamicznie zmieniającą się sytuację przez niego wywołaną. Bezzwłocznie wdrożyliśmy środki ostrożności, w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w naszym ośrodku, a także przygotowaliśmy pełną listę konkretnych działań.

POKOJE i CZĘŚCI PUBLICZNE

Pokoje są regularnie wietrzone
Stosujemy zasadę wyłączenia pokoju na 24 godziny po pobycie Gości, a przed przydzieleniem go dla nowej rezerwacji.
Jeżeli Gość życzy sobie przyjechać z własną pościelą – serdecznie zapraszamy – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
Jeśli potrzebują Państwo wymiany ręcznika, wyniesienia śmieci czy uzupełnienia innych niezbędnych rzeczy prosimy o telefon do recepcji.
Wszystkie czynności będą wykonywane pod nieobecność Gości w pokoju.
W przestrzeniach publicznych umieściliśmy instrukcje nt. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
Pracownik działu służby pięter pracuje obowiązkowo w rękawicach.
Części wspólne – korytarze i toalety poddawana są cogodzinnej dezynfekcji.

Dbamy o naszych Gości i pracowników, wprowadzając te wszystkie dodatkowe środki w celu zapewnienia im możliwie najlepszego samopoczucia i zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. Nasi pracownicy zostali poinformowani o wytycznych zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia i lokalne władze zdrowotne. Są gotowi udzielić pomocy każdemu gościowi, który może poczuć się źle. Prowadzimy codzienne spotkania z naszymi pracownikami w celu przeglądu każdej istotnej sytuacji i stale komunikujemy się z odpowiednimi organami ds. zdrowia, aby na bieżąco informować naszych Gości i pracowników o istniejących rozporządzeniach i proponowanych nowych rozwiązaniach.