ADRES:

ul. Gietkowska 5

10-170 Olsztyn

TELEFON:

Rezerwacje i informacje:

+48 798389556

E-MAIL:

Zapraszamy do kontaktu:

animus@neuroinstytut.com.pl

Zapraszamy do kontaktu

MASZ PYTANIA? PISZ!